BHP, Prawo Pracy i PPoż:

Szkolenia wstępne i okresowe BHP i Prawo Pracy dla wszystkich grup zawodowych.

Kodeks Pracy Art. 2373. § 1: „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Dopuszczenie do pracy pracownika bez ukończonego szkolenia wstępnego lub okresowego bhp może sprowadzić na Pracodawcę poważne problemy w przypadku kontroli Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. Oferujemy Państwu rozwiązanie tego problemu w postaci szkoleń bhp – wstępnych i okresowych. Szkolenia te mogą być prowadzone w naszej Sali szkoleń w Katowicach przy ul. Powstańców 34 lub w siedzibie Państwa Firmy.

Szkolenia te są prowadzone przez doświadczonych specjalistów z zakresu BHP i Prawa Pracy, w oparciu o przykłady „z życia”, rozwiązanych problemów, postępowania powypadkowego czy z kontroli Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Liczba uczestników i terminy szkolenia są dostosowane do Państwa potrzeb. Zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe.

Szkolenia odbywają się w miłej atmosferze. W czasie przerwy podawane są napoje ciepłe (kawa, herbata) i zimne.

Po zakończeniu szkolenia sporządzania jest dokumentacja zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Czas trwania uzależniony jest od stanowiska pracy uczestnika. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych trwa ono 8 godzin lekcyjnych ( 8 x 45 minut).

Cena za szkolenie jest indywidualna dla każdej Firmy. Jesteśmy otwarci na negocjacje lub Państwa sugestie.

Jeżeli mają Państwo pytania – chętnie odpowiemy pod numerem telefonu 606 814 079 lub e-mail: awitala@pt-energetyk.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów: 606 814 079, (32) 209 19 54 lub e-mail: awitala@pt-energetyk.pl, biuro@pt-energetyk.pl

Szkolenia wstępne i okresowe BHP i Prawo Pracy dla wszystkich grup zawodowych w języku angielskim..

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów nieposługujących się, na co dzień językiem polskim oferujemy szkolenia w dziedzinie bhp i Prawa Pracy w języku angielskim. Szkolenia te prowadzone są dla wszystkich grup zawodowych w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo. Po zakończeniu szkolenia są wydawane Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w języku polskim i angielskim.

Szkolenia te mogą być prowadzone w naszej Sali szkoleń w Katowicach przy ul. Powstańców 34 lub w siedzibie Państwa Firmy.

Liczba uczestników i terminy szkolenia są dostosowane do Państwa potrzeb. Zapewniamy profesjonalne materiały szkoleniowe.

Cena za szkolenie jest indywidualna dla każdej Firmy. Jesteśmy otwarci na negocjacje lub Państwa sugestie.

Jeżeli mają Państwo pytania – chętnie odpowiemy pod numerem telefonu 606 814 079 lub e-mail: awitala@pt-energetyk.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów: 606 814 079, (32) 209 19 54 lub e-mail: awitala@pt-energetyk.pl, biuro@pt-energetyk.pl.

To meet the needs of customers who do not speak in every day Polish language we offer training in Health and Safety at Work, Polish Labour Law and fire protection in the English language. These trainings are conducted for all professional groups in accordance with applicable Polish law.

After the training are issued certificates of completion of training in Polish and English languages.

Training can be conducted in our training hall in Katowice at Powstancow 34 street or in the headquarter of your company.

The number of participants and dates of courses are tailored to your needs. We assure professional training materials.

The price for the training is individual for each company. We are open to negotiation or your suggestions.

For more informations please call 606 814 079 Mr Andrzej Witala, or write an e-mail awitala@pt-energetyk.pl.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z Rozdziałem 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej „Zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu”:

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany (między innymi):

– zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

– zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

W związku z powyższym oferujemy szkolenia z zakresu ochrony ppoż dla w ramach szkolenia wstępnego bhp, okresowego bhp lub odrębnie od tych szkoleń.

Zakres szkolenia obejmuje: zapoznanie uczestnika z podstawami prawnymi ochrony ppoż, omówienie najczęstszych przyczyn powstawania pożaru, budowa i zasada działania podręcznego sprzętu gaśniczego, budowa i zasada działania SAP, ćwiczenia z gaszenia gaśnicą proszkową.

Cena za szkolenie jest indywidualna dla każdej Firmy. Jesteśmy otwarci na negocjacje lub Państwa sugestie.

Jeżeli mają Państwo pytania – chętnie odpowiemy pod numerem telefonu 606 814 079 lub e-mail: awitala@pt-energetyk.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów: 606 814 079, (32) 209 19 54 lub e-mail: awitala@pt-energetyk.pl, biuro@pt-energetyk.pl.