Szkolenia z zakresu systemu zarządzania wg norm serii ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000 i HACCP.

 

Czy wiesz, że pierwsza edycja norm ISO serii 9000 pochodzi z roku 1987 ?

Następnie – 15 grudnia 2000 roku opublikowano nową normę ISO 9001:2000 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania” oraz inne normy zredukowanej serii norm ISO 9000:2000, tzn. ISO 9004:2000 – „Systemy zarządzania jakością – Wytyczne do doskonalenia funkcjonowania” oraz ISO 9000.2000 – „Podstawy i terminologia’. Zrezygnowano wówczas z modeli 9001, 9002 i 9003, które zastąpiono jedną normą 9001:2000.

Dzięki szkoleniu z zakresu zarządzania jakością poznasz między innymi, jakie procesy są realizowane w firmie – z podziałem na:

1. procesy główne – związane z zasadniczą działalnością firmy i tworzeniem przez Was wartości dodanej,

2. procesy pomocnicze – niezbędne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania tych głównych.

3. Jakie są relacje / powiązania między realizowanymi w Waszej firmie procesami ?

4. Od czego zależy ich skuteczność / osiąganie założonych celów tych procesów ? (pytanie o tzw. krytyczne czynniki sukcesu)

5. Jak / przez kogo są nadzorowane poszczególne procesy ?

6. Jakie są niezbędne zasoby do realizacji ww. procesów ?

7. Jakie informacje / dane są konieczne do ich monitorowania ?

8. Czy / które z nich są aktualnie monitorowanie, w jakiś sposób mierzone / analizowane ?

9. Czy zlecacie na zewnętrz realizację jakiegokolwiek ważnego (z punktu widzenia prowadzonej przez Was działalności) procesu (mówiąc językiem norm ISO – takiego, który ma wpływ na zgodność realizowanych przez Państwa usług z określonymi wymaganiami) ?

10. Czy / w jaki sposób nadzorujecie jego realizację ?

11. Poznasz wymagania dotyczące dokumentacji.

Do kogo adresujemy to szkolenie ? Szkolenie z znajomości normy ISO 9001 przeznaczone jest dla Pełnomocników ds. Jakości lub osób szkolących się na to stanowisko, Auditorów wewnętrznych oraz osób zamierzających wdrożyć system zarządzania jakością.

W zakresie norm ISO 14001, ISO 18001 oraz ISO 22000 z HACCP posiadamy wiedzę i zasoby pozwalające na przeszkolenie osób zamierzających wdrożyć jeden z wymienionych tu systemów. Służymy pomocą merytoryczną. W czasie szkoleń omawiane są różne przypadki związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania oraz doświadczenia z auditów certyfikacyjnych i nadzoru.

Współpracujemy z wiodącymi jednostkami certyfikacyjnymi. Nasi szkoleniowcy posiadają duże doświadczenie w wdrażaniu i certyfikowaniu systemów zarządzania, brali udział w wielu auditach jakości oraz są autorami dokumentacji systemów zarządzania.

Cena za szkolenie jest indywidualna dla każdej Firmy. Jesteśmy otwarci na negocjacje lub Państwa sugestie.

Jeżeli mają Państwo pytania – chętnie odpowiemy pod numerem telefonu 606 814 079 lub e-mail: awitala@pt-energetyk.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów: 606 814 079, (32) 209 19 54 lub e-mail: awitala@pt-energetyk.pl, biuro@pt-energetyk.pl.

Szkolenia z zakresu systemu zarządzania jakością wg normy AQAP

Do kogo adresujemy to szkolenie ? Szkolenie z znajomości norm serii AQAP przeznaczone jest dla Pełnomocników ds. Jakości lub osób szkolących się na to stanowisko, Auditorów wewnętrznych oraz osób zamierzających wdrożyć system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach współpracujących lub będących dostawcami do przemysłu zbrojeniowego lub obronnego, w tym związanych z paktem północnoatlantyckim.

Tematyka szkolenia nieznacznie odbiega od szkolenia z zakresu zarządzania jakością. Obejmuje dodatkowo tematykę np. zarządzania konfiguracją, co niekiedy w czasie prac związanych z wdrożeniem systemu powoduje nieporozumienia i błędy w dokumentacji.

W czasie szkolenia dowiedzą się Państwo jak uniknąć błędów korzystając z doświadczenia innych, którzy mają za sobą proces certyfikacji za zgodność z normami AQAP.