Oferujemy usługi w zakresie:      

1. Prace montażowe i remontowe maszyn, ciągów technologicznych, pieców,młynów,filtrów zbiorników i urządzeń związanych z przemysłem hutniczym, energetycznym, chemicznym, górniczym oraz maszynowym.
2. Prefabrykacja (on site), montaż konstrukcji stalowych oraz renowacje istniejących obiektów konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i badaniem złączy spawanych.
3. Prefabrykacja (on site), montaż oraz remonty rurociąów energetycznych (woda, gaz, para, sprężone powietrze, hydraulika siłowa, systemy smarowania i inne).
4. Prace spawalnicze w szerokim zakresie stosowanych technologii i materiałów,
5. Opracowanie dokumentacji technicznej:
5.1 kosztorysów,
5.2 dokumentacji powykonawczej,

6. Oferujemy szkolenia w dziedzinie bhp, prawa pracy i ppoż, prowadzone przez doświadczonych specjalistów.
7. Prowadzimy również szkolenia z zakresu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, podestów/ zwyżek, suwnic oraz żurawi w oparciu o uzgodnione z UDT programy szkoleń.