Szkolenia z obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych).

W trakcie kursu nauczymy każdego uczestnika:

– bezpiecznej obsługi wózka,

– kierowania wózkiem z ładunkiem,

– transportu ładunku na wysokość,

– znajomości ładunkoznawstwa i przepisów dotyczących pracy wózkiem,

– radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych (awaryjnych).

Zalety szkolenia u nas:

– indywidualne podejście do klienta – analizujemy Państwa potrzeby w zakresie szkolenia i dostosowujemy się do nich,

– małe grupy uczestników,

– miła atmosfera,

– nauczymy pracy wózkiem najbardziej opornych,

– na miejscu egzamin wewnętrzny lub na życzenie klienta (za dodatkową opłatą wg cennika UDT) egzamin państwowy przed Inspektorem Dozoru Technicznego.

– szkolenie w oparciu o program szkolenia dostarczony przez Akademię UDT,

– wydajemy certyfikat honorowany w całym kraju i Unii Europejskiej w języku polskim, angielskim i niemieckim,

– na życzenie klienta certyfikat w innym języku europejskim.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

– umiał pracować wózkami podnośnikowymi (widłowymi),

– umiał pracować wózkami unoszącymi,

– mógł podjąć pracę jako operator wózka widłowego na podstawie certyfikatu lub zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT.

Cena za szkolenie jest indywidualna dla każdej Firmy. Jesteśmy otwarci na negocjacje lub Państwa sugestie.

Jeżeli mają Państwo pytania – chętnie odpowiemy pod numerem telefonu 606 814 079 lub e-mail: awitala@pt-energetyk.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów: 606 814 079, (32) 209 19 54 lub e-mail: awitala@pt-energetyk.pl, biuro@pt-energetyk.pl.

Szkolenia z zakresu obsługi podestu przejezdnego ruchomego (zwyżka).

W trakcie kursu nauczymy każdego uczestnika:

– bezpiecznej obsługi podestu przejezdnego,

– operowania podestem w praktyce,

– zasad pracy na wysokości z wykorzystaniem podestu,

– znajomości przepisów dotyczących pracy podestem (w tym bhp),

– radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych (awaryjnych).

Zalety szkolenia u nas:

– indywidualne podejście do klienta – analizujemy Państwa potrzeby w zakresie szkolenia i dostosowujemy się do nich,

– małe grupy uczestników,

– miła atmosfera,

– nauczymy pracy podestem najbardziej opornych,

– na miejscu egzamin państwowy (za dodatkową opłatą wg cennika UDT) przed Inspektorem Dozoru Technicznego.

– szkolenie w oparciu o program szkolenia uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego,

– wydajemy certyfikat honorowany w całym kraju i Unii Europejskiej w języku polskim, angielskim i niemieckim,

– na życzenie klienta certyfikat w innym języku europejskim.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

– umiał operować podestem samodzielnie lub z drugą osobą (dla drugiego pracownika nie jest konieczne posiadane odrębnych uprawnień),

– potrafił radzić sobie w sytuacjach niestandardowych,

– mógł podjąć pracę, jako operator podestu przejezdnego na podstawie certyfikatu lub zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT.

Cena za szkolenie jest indywidualna dla każdej Firmy. Jesteśmy otwarci na negocjacje lub Państwa sugestie.

Jeżeli mają Państwo pytania – chętnie odpowiemy pod numerem telefonu 606 814 079 lub e-mail: awitala@pt-energetyk.pl.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami telefonów: 606 814 079, (32) 209 19 54 lub e-mail: awitala@pt-energetyk.pl, biuro@pt-energetyk.pl.